VIDEO: Nový most přes Křižíkovu ulici

VIDEO: Nový most přes Křižíkovu ulici

Negrelliho viadukt po více než roce znovu přemostil i Křižíkovu ulici. Na nově vystavěné opěrné zdi byly v centru Prahy usazeny ocelové nosníky budoucí ocelobetonové spřažené konstrukce. Ocelové nosníky vážily dohromady 90 tun. S jejich usazováním začali stavaři v...
VIDEO: Detailní přelet nad Negrelliho viaduktem

VIDEO: Detailní přelet nad Negrelliho viaduktem

Podívejte se na Negrelliho viadukt z ptačí perspektivy ve fázi, kdy skončilo veškeré bourání a začalo se už pouze stavět. Byla rozebrána poslední klenba v ulici Prvního pluku a ostatní už jsou z původních kamenů stavěny zpět dohromady, což je patrné zejména na ostrově...
Budoucí využití oblouků Negrelliho viaduktu schváleno!

Budoucí využití oblouků Negrelliho viaduktu schváleno!

Rada hl. m. Prahy v pondělí 24. června schválila návrh, který počítá se zpracováním komerční i nekomerční využitelnosti oblouků, vytvořením nových veřejných prostranství a zapojením viaduktu do struktury města. Přibudou také nová parkovací stání. Na rozsáhlou...
Na viaduktu byla rozebrána poslední klenba!

Na viaduktu byla rozebrána poslední klenba!

Výsledky diagnostiky betonových kleneb mezi Rohanským nábřežím a ulicí Pobřežní odhalily špatný stav jedné z nich. Ta se následně stala poslední klenbou, která byla na Negrelliho viaduktu rozebrána. Betonové klenby v ulici Prvního pluku pochází z 80. let, kdy tato...
Ministr dopravy zkontroloval Negrelliho viadukt

Ministr dopravy zkontroloval Negrelliho viadukt

Staveniště Negrelliho viaduktu v ulici Prvního pluku si ve středu 5. června prohlédl ministr dopravy Vladimír Kremlík. Při návštěvě ho doprovázel generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda a předseda představenstva HOCHTIEF CZ Tomáš Koranda. S tím se ministr dohodl na...
VIDEO: Ulice Prvního pluku přemostěna!

VIDEO: Ulice Prvního pluku přemostěna!

V podvečerních hodinách ve středu 8. května proběhlo na Negrelliho viaduktu osazení nové ocelové mostní konstrukce přes ulici Prvního pluku. Vzhledem k hmotnosti konstrukce byl pro tuto akci využit největší kolový jeřáb v ČR. Výroba a montáž nové ocelové konstrukce,...