Jaká je budoucnost vyhořelého historického hradla?

Jaká je budoucnost vyhořelého historického hradla?

Už tři měsíce po zahájení stavebních prací na Negrelliho viaduktu došlo k požáru historického hradla, které je považováno za nemovitou kulturní památku. Původní plány rekonstrukce Negrelliho viaduktu s jakýmikoliv úpravami hradla nepočítaly, avšak nakonec došlo ke...
Negrelliho viadukt mezi TOP 20 projekty HOCHTIEF CZ

Negrelliho viadukt mezi TOP 20 projekty HOCHTIEF CZ

Společnost HOCHTIEF CZ slaví v letošním roce 20 let od vstupu značky na český trh a zároveň 80 let od samotného vzniku společnosti z tehdejších Baťových závodů. Při této příležitosti vybrala 20 nejdůležitějších projektů za dobu své existence, mezi které se dostala i...
Humoresky z Negrelliho viaduktu

Humoresky z Negrelliho viaduktu

Rekonstrukce, a navíc uprostřed města, s sebou přináší zajímavé příhody a objevy. Tady jsou alespoň čtyři z mnohých:   Podzemní nádrže „Tak co uděláte s těma nádržema na autobusáku?“, spustil na mně jeden ze stavbyvedoucích, když jsem se zašel podívat na stavbu,...
Co čeká Negrelliho viadukt na začátku nového roku?

Co čeká Negrelliho viadukt na začátku nového roku?

Osazení ocelových nosníků nového mostu přes Křižíkovu ulici bude muset ještě chvíli počkat. Ve špatném stavu byly totiž shledány původní opěrné zdi i dvě navazující klenby ve směru k Vltavě, které je třeba postavit znovu. Zatímco opěrná zeď pod historickým hradlem je...
VIDEO: Pět metrů pod Vltavou aneb sanace dalších dvou pilířů

VIDEO: Pět metrů pod Vltavou aneb sanace dalších dvou pilířů

V řečišti Vltavy mezi Štvanicí a Bubny prošly sanací již dva pilíře Negrelliho viaduktu. Štětovnicové jímky se nyní přesunuly ke dvěma zbývajícím, které čeká stejný proces. Dle podmínek stavebního povolení musí být štětovnicové jímky okolo pilířů nejprve zkolaudovány...
Z HISTORIE: Výstavba mostu přes Křižíkovu (1954)

Z HISTORIE: Výstavba mostu přes Křižíkovu (1954)

Vzhledem k tomu, že je Křižíkova ulice výpadovou komunikací a dva stávající pilíře ztěžovaly její rušný provoz, bylo na začátku padesátých let minulého století rozhodnuto nahradit tři klenbové otvory jedním.  Na mostě jsou dvě dvoukolejné trati v protisměrných...