HOCHTIEF STRABAG AVERS SŽDC SUDOP PRAHA

Rekonstrukce Negrelliho viaduktu

 

Negrelliho viadukt je v provozu již více než 160 let, a to bez jakýchkoliv zásadních rekonstrukcí. Důvodem té současné je téměř havarijní stav mostní konstrukce, nevyhovující stav železničního svršku a zastaralost trakčního vedení včetně sdělovacího, zabezpečovacího a silnoproudého zařízení. Stavba je také součástí připravovaného projektu „Modernizace trati Praha – Kladno“ včetně odbočky na Letiště Václava Havla.

 

Protože je most kulturní památkou, jeho rekonstrukce by se dala přirovnat k restaurování. Práce, které potrvají do ledna 2020, tak budou probíhat pod přísným dohledem památkářů.

 

Co rekonstrukce přineseStavební kalendář

Co rekonstrukce přinese

Zlepšení technického stavu mostních konstrukcí
Nahrazení mechanických zabezpečovacích zařízení moderními elektronickými (zvýšení bezpečnosti)
Zvýšenou ochranu obyvatel před hlukem (antivibrační rohože, moderní výhybky)
Nový železniční svršek (zlepšení kvality cestování v podobě klidné a plynulé jízdy)
Nejvyšší povolená rychlost vlaků stoupne ze současných 40 na 60 kilometrů v hodině
Růst počtu vlaků, které přes most za hodinu projedou
Zachování významné kulturní památky dopravního charakteru
Rozvoj tranzitní dopravy a veřejné dopravy v Praze s návazností na navazující projekty dopravní obslužnosti Středočeského kraje

Základní údaje o stavbě

Název projektu – Rekonstrukce Negrelliho viaduktu
Lokalita – Praha – Karlín
Celková hodnota projektu – 1 443 478 260 Kč (z toho 990 360 000 Kč schválený příspěvek EU)
Investor – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Zhotovitel – Společnost „Negrelliho viadukt“ (HOCHTIEF CZ a. s., divize Dopravní stavby – vedoucí sdružení; STRABAG Rail a.s., AVERS, spol. s r.o.)
Projektant – SUDOP PRAHA a.s.
Plánovaná doba výstavby – 04/2017 – 05/2021

Rozdělení kompetencí

Rekonstrukce mostních objektů na hlavní trase s výjimkou kamenických prací

• 83 ks kleneb (z toho kompletní výměna 14 ks)
• 3 ks mostních objektů (1× sanace, 2× výměna nosné konstrukce)
• Jednotlivé činnosti: podepření kleneb, sanace základů a podzákladí (trysková injektáž, mikropiloty injektáž), demontáž roznášecí desky, odtěžení kleneb, odvodnění, vyplnění kleneb (mezerovitý beton), dodání hydroizolace, nová železobetonová roznášecí deska a římsa, zábradlí

Dodávka kabelovodů

Úpravy povrchů pozemních komunikací

Dopravně inženýrská opatření

 

Demontáž a montáž železničního svršku a spodku, trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení

Rekonstrukce mostních objektů na vedlejší trase (Hrabovka) s výjimkou kamenických prací

• 17 ks kleneb
• 2 ks mostních objektů (1× sanace, 1× výměna nosné konstrukce)
• Jednotlivé činnosti: podepření kleneb, sanace základů a podzákladí (trysková injektáž, mikropiloty injektáž), demontáž roznášecí desky, odtěžení kleneb, odvodnění, vyplnění kleneb (mezerovitý beton), dodání hydroizolace, nová železobetonová roznášecí deska a římsa, zábradlí

Kompletní kabelizace

Odstranění stávajících vestaveb kleneb

Odvodnění Negrelliho viaduktu

Pozemní stavební objekty

Integrovaná telekomunikační zařízení

 

Kompletní kamenické práce na mostních objektech včetně úvodní diagnostiky

Čištění a sanace jednotlivých kamenů

Výměna poškozených kamenů

Výměna kompletních kleneb (14 ks)

Novinky

Historie Negrelliho viaduktu

Kdyby nebylo Karlova mostu, je Negrelliho viadukt nejstarším mostem v Praze. Jedno prvenství mu ale přeci jen patří – jde o historicky první pražský železniční most přes Vltavu. Nejenže je tedy významnou stavbou po stránce technické, ale z hlediska památkové péče se jedná i o kulturní památku.

Na jeho výstavbě se v letech 1845-1849 podílelo až 3 000 českých, německých i italských dělníků a sám Alois Negrelli, jenž byl pověřen stavbou celé dráhy z Vídně do Prahy a Děčína, pocházel z jižních Tyrol. Zhotovitelem pak byly firmy bratři Kleinů a Vojtěcha Lanny, přičemž stavební náklady činily jeden a půl milionu zlatých.

Viadukt spojuje Masarykovo nádraží s Bubny. Překlenuje při tom karlínské údolí, tehdy ještě zcela neregulované záplavové území, dvě vltavská ramena a ostrov Štvanice. Se svými 1 120 metry délky neměl v Evropě přes půl století konkurenci. Do roku 1910 byl nejdelším mostem Evropy a dosud je to nejdelší železniční most ve střední Evropě. Tvoří jej celkem 87 kamenných oblouků, z nichž je 77 pískovcových a 8 žulových (nad řekou).

V roce 1873 byl k Negrelliho viaduktu dostavěn tzv. „Karlínský spojovací viadukt“, který propojuje Bubny s Libní bez nutnosti zajíždět na Masarykovo nádraží. Tato odbočka na Libeň se skládá z 26 oblouků (10 kamenných a 16 cihlových) a měří 351 m.

Za plného provozu a téměř bez poškození přečkal viadukt povodně v letech 1865, 1890 i tu největší povodeň v roce 2002, při níž byl zatopen téměř celý Karlín. Navržen byl totiž na základě čerstvých zkušeností s povodní v roce 1845. V roce 2002 se navíc spolu s železničními mosty na Výtoni a v Libni pod Bílou skálou výraznou měrou podílel na dopravě přes Vltavu. Tehdy voda dosahovala kóty 189,31, což je 2,4 m pod vrcholem klenby žulových oblouků v řece.

Sečteno podtrženo, viadukt je v provozu bez velkých úprav přes 160 let a jeho rekonstrukce je už nanejvýš potřebná. Projde jí tedy celkem 15 mostních objektů o délce přesahující 1 450 m.

Zajímavosti

  • Alois Luigi Negrelli von Moldelbe (1799-1858) projekt převzal po tragicky zesnulém Janu Pernerovi (1815-1845).
  • Negrelli stavěl silnice a železniční tratě v Alpách. Později se proslavil jako Lessepsův spolupracovník na stavbě Suezského průplavu.
  • Se stavbou viaduktu se začalo na jaře 1846. K jejímu dokončení sice došlo už v roce 1849, ale do provozu byl most uveden až 1. června 1850.
  • Ve své době šlo o největší železniční stavbu v Evropě.
  • Při stavbě byly poprvé ve větší míře použity parní zvedací stroje.
  • Ve dvanácti obloucích Negrelliho viaduktu zřídila roku 1906 firma Velox největší garáže v rakousko-uherské monarchii. Disponovaly kapacitou až 50 automobilů a 100 motocyklů. O rok později začaly sloužit jako zázemí první rakousko-uherské taxislužby. Autodrožky pro taxislužbu dodávala mladoboleslavská firma Laurin & Klement.
  • V letech 1952-1953 došlo k odstranění tří oblouků nad Křižíkovou ulicí v Karlíně, které se ukázaly v dnešním automobilovém provozu jako závažná překážka. Byly nahrazeny betonovými nosníky. V roce 1981 se totéž ze stejných důvodů opakovalo nad Bubenským nábřežím.

Stavební milníky a omezení spojené se stavbou

Květen 2021

Oficiální dokončení stavby včetně jejího předání objednateli

Omlouváme se za potíže a omezení spojené se stavbou v centru města.

Sdružení zhotovitelů

HOCHTIEF

Lídr sdružení
Kontakt pro média: Michal Talián,
michal.talian@hochtief.cz
+420 724 327 955

STRABAG

Kontakt pro média: Mgr. Edita Novotná, edita.novotna@strabag.com
+420 222 868 195

AVERS

Kontakt pro média: avers@avers.cz
+420 261 224 033

Investor

SŽDC

Kontakt pro média: Bc. Kateřina Šubová
subova@szdc.cz
+420 724 240 718

Projektant

SUDOP

Kontakt pro média: Ing. Ivan Pomykáček
ivan.pomykacek@sudop.cz
+420 267 094 169

Hlavní inženýr projektu: Ing. Tomáš Martinek
tomas.martinek@sudop.cz
+420 267 094 120

Partneři webu

SUDOP