Podívejte se na Negrelliho viadukt z ptačí perspektivy ve fázi, kdy skončilo veškeré bourání a začalo se už pouze stavět. Byla rozebrána poslední klenba v ulici Prvního pluku a ostatní už jsou z původních kamenů stavěny zpět dohromady, což je patrné zejména na ostrově Štvanice.

Na obloucích vedoucích přes Vltavu je vybetonována železobetonová roznášecí deska a upevněny kamenné římsy.