Oficiální dokončení stavby včetně jejího předání objednateli.