Negrelliho viadukt přijde začátkem května o další železniční most. Již v únoru byl úspěšně snesen ten přes ulici Prvního pluku a nyní konečně došel čas také na přemostění ulice Křižíkovy. Akce si bohužel vyžádá i dopravní omezení.

Demolice je naplánována na dny:

2. 5. – 3. 5. 2018 – přípravné práce u severní opěry
4. 5. – 8. 5. 2018 – provedení vlastní demolice mostu

Most přes Křižíkovu ulici je jedním z prvních mostů na železnici z předpjatého betonu. Jeho rozpětí je 22,5 – 26 m a šířka přemostění u něj dosahuje až 20 m. Tvoří ho čtyři nosníkové rošty, které je pro účel demolice potřeba po délce rozřezat na jednotlivé nosníky. Až ty bude moci těžký jeřáb bezpečně snést na přilehlou plochu, odkud budou po rozdělení na polovinu (přepravní rozměr) odvezeny k likvidaci na mezideponii v prostoru Masarykova nádraží. Zde budou nosníky rozdrceny a suť odvezena na příslušnou skládku odpadu.

Práce budou probíhat vždy od 6:00 do 22:00 hodin.

Už ve středu 2. května dojde k uzavření chodníků a jednoho jízdního pruhu. Od pátku 4. května pak  nebude možné pod mostem projít ani projet. Křižovatku a prostor pod mostem bude možné obejít ulicemi Prvního pluku a Za Poříčskou branou a objet po vyznačených dopravních trasách.

obnovení průjezdu ulicí Křižíkova dojde ve středu 9. května. Provoz nicméně zůstane částečně omezený u jižního pilíře mostu, kde budou zahájeny sanační práce.

Více informací o opravách mostu najdete zde.

Omluvný dopis občanům bydlícím v blízkosti stavby: