V pondělí 7. října byly úspěšně předány nosné konstrukce mostních objektů na hlavní trase viaduktu a odbočné větvi na Hrabovku. Podívejte se, jak viadukt vypadal den před tím.

Na Negrelliho viaduktu už tým společnosti HOCHTIEF CZ postupně skládá jednotlivé konstrukční vrstvy. Právě předání nosných konstrukcí mostních objektů na hlavní trase a odbočce na Liběň umožnilo začít i se sypáním štěrku na antivibrační rohože a pokládkou kolejí. Na jednom z objektů jsou dokonce pokládány výhybky.

Momentálně zbývá dokončit nosnou konstrukci viaduktu na odbočné větvi vedoucí k Masarykovu nádraží. Nejrozestavěnější je viadukt stále kolem autobusového nádraží Florenc, kde nadále probíhá i diagnostika pilířů.

Postupně se ale většina prací přesouvá z viaduktu k povrchům podél něj. Položena bude například nová kanalizace, do které budou následně připojeny svody odvodnění mostu.