Výsledky diagnostiky betonových kleneb mezi Rohanským nábřežím a ulicí Pobřežní odhalily špatný stav jedné z nich. Ta se následně stala poslední klenbou, která byla na Negrelliho viaduktu rozebrána.

Betonové klenby v ulici Prvního pluku pochází z 80. let, kdy tato část viaduktu prošla rekonstrukcí. V původních plánech současné rekonstrukce měly zůstat stát, avšak po dodatečném průzkumu bylo rozhodnuto, že jedna z nich musí být z důvodu špatného stavu stržena a postavena znovu. „Vzhledem k tomu, že se jedná o betonovou klenbu mezi dalšími dvěma betonovými klenbami, bude i nová klenba z betonu a nikoliv z kamene, jak by někoho mohlo napadnout,“ upřesňuje Linda Černá Vydrová, geotechnik stavby za HOCHTIEF CZ.

Celkem bylo na Negrelliho viaduktu rozebráno 19 kleneb a toto byla poslední z nich. Zbylé klenby už byly, nebo jsou kámen po kameni sestavovány dohromady. „V tuto chvíli jsme tedy konečně ve fázi, kdy už ‚jen‘ stavíme a nebouráme,“ dodává Černá Vydrová.

V sekcích, kde byla na mostě vybetonována roznášecí deska, už dokonce probíhá odskružení (odstranění podepření kleneb). Nejkomplikovanější je situace u autobusového nádraží Florenc, kde musí při sestavování kleneb vždy zůstat minimálně dvě z nich průjezdné a jedna průchozí – tak, aby nebyl omezen provoz nádraží.

Probíhá také betonáž druhé opěrné zdi u Křižíkovy ulice, přes kterou bude od 5. do 14. července vybudován nový most.