Staveniště Negrelliho viaduktu v ulici Prvního pluku si ve středu 5. června prohlédl ministr dopravy Vladimír Kremlík. Při návštěvě ho doprovázel generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda a předseda představenstva HOCHTIEF CZ Tomáš Koranda. S tím se ministr dohodl na termínu dokončení modernizace 1. června 2020.

Stavaři dnes ministrovi sdělili, že prodloužení rekonstrukce si vyžádal skutečný stav viaduktu, jehož některé části jsou v horším stavu, než se předpokládalo. Práce na opravě Negrelliho viaduktu nicméně intenzivně pokračují v celém rekonstruovaném 1,5 km dlouhém úseku. Probíhá betonáž roznášecí betonové desky, přezdívají se cihelné klenby v prostoru autobusového nádraží Florenc včetně souvisejících pilířů. Na hrabovské větvi jsou dokončené izolace, litý asfalt a jsou položené antivibrační rohože.

Na začátku května proběhlo osazení nové ocelové mostní konstrukce přes ulici Prvního pluku.  V době letních prázdnin přijde na řadu montáž nového mostu přes Křižíkovu. V týdnu od 13. července dojde k uložení ocelových nosníků na opěrné zdi. Stavební práce bude doprovázet dopravní uzavírka, a to od Hudebního divadla Karlín až po bývalá kasárna v místě křížení s Negrelliho viaduktem.