V podvečerních hodinách ve středu 8. května proběhlo na Negrelliho viaduktu osazení nové ocelové mostní konstrukce přes ulici Prvního pluku. Vzhledem k hmotnosti konstrukce byl pro tuto akci využit největší kolový jeřáb v ČR.

Výroba a montáž nové ocelové konstrukce, která byla nad ul. Prvního pluku umístěna, probíhala již od listopadu 2018. Na rozdíl od původního mostu, který byl demontován loni v únoru, je nový most pouze jednokolejný.

Konstrukce nového mostu se skládá ze dvou příhradových nosníků s parabolickým horním pásem a mostovkou se štěrkovým ložem. Hmotnost použité oceli je 169 t a rozpětí konstrukce činí 34,800 m. Mezi nejvyšším bodem oblouku a spodní hranou mostovky je výškový rozdíl 5,6 m. Výrazným rysem konstrukce je její šikmost (úhel křížení silnice a koleje na mostě), která je 45,21°. Pro uložení mostu bylo navrženo 6 kalotových ložisek, která se nacházejí na nových úložných prazích. Tato ložiska budou přenášet všechny složky zatížení z ocelové konstrukce do spodní části stavby.

Aby bylo možné dopravit konstrukci z výrobní dílny na stavbu, byla mostovka složena z 9 dílů. Tyto díly byly přepraveny na parkoviště autobusového nádraží a následně sestaveny a svařeny. Poté byly na stavbu dovezeny parabolické oblouky a vnitřní diagonály. Každý z oblouků se skládal ze tří částí a na každou stranu bylo instalováno 19 diagonál.

Osazení mostu do finální polohy bylo komplikováno hustým provozem na autobusovém nádraží a v přilehlých ulicích. Pro sestavení a otáčení kolového jeřábu, který je největší v ČR, bylo nutné uzavřít celé parkoviště a část vjezdu do areálu autobusového nádraží. Osazování mostu nicméně nesmělo omezit provoz autobusové dopravy. Bezpečné osazení mostu zajistil jeřáb s nosností 550 t s protizávažím o hmotnosti 400 t (protizávaží mělo vážit 350 tun, padlo ale rozhodnutí zatížit jeřáb raději 50 tunami navíc).


Video: STRABAG Rail a.s.

Manipulace s takto těžkým břemenem si vyžádala vytvoření dvou pomocných provizorních konstrukcí. Aby je bylo možné zavěsit na jeřáb, bylo potřeba vytvořit speciální vahadlovou konstrukci, která zajistila rovnoměrné rozdělení hmotnosti ocelové konstrukce na všechna čtyři nosná lana. Kvůli šikmosti mostu totiž hrozilo, že při nesprávném zavěšení mostu dojde k jeho zkroucení. Druhou zvláštností byla přibližně 10 m dlouhá kolejová dráha pod mostem, která posloužila k posunu konstrukce po ploše parkoviště blíže k jeřábu. Jinak by bylo vyložení jeřábu příliš velké a mohlo by dojít k převrácení stroje.

Samotné zvednutí konstrukce a její přesun z parkoviště na ložiska zabral přibližně 5 hodin. S osazením byla ovšem spjata řada dalších prací, jež se odehrávaly pod mostem a v jeho okolí. Jednalo se např. o instalaci odvodnění nad ul. Prvního pluku, opravu vozovky pod mostem, která byla v důsledku autobusové dopravy ve velmi špatném stavu, dokončení kanalizace v ul. Malého a také odvoz protizávaží z jeřábu.

Ocelová konstrukce zatím nemá finální nátěr. Z důvodu možnosti poškození povrchové úpravy ocelové konstrukce mostu, ke kterému by mohlo v průběhu osazování mostu dojít, bude finální sjednocení protikorozní ochrany provedeno dodatečně.

Foto: STRABAG Rail a.s.