Už tři měsíce po zahájení stavebních prací na Negrelliho viaduktu došlo k požáru historického hradla, které je považováno za nemovitou kulturní památku. Původní plány rekonstrukce Negrelliho viaduktu s jakýmikoliv úpravami hradla nepočítaly, avšak nakonec došlo ke změně a jeho oprava byla do projektu začleněna.

Provede ji společnost STRABAG Rail a.s., přičemž o projektovou dokumentaci se postará SUDOP Praha a.s. Spodní část hradla bude vyzděná a horní hrázděná. Stejně jako v případě samotného viaduktu tak na základě požadavků Národního památkového ústavu půjde o maximální zachování původních materiálů a prvků.

Hlavní inženýr projektu Ing. Tomáš Martinek ze SUDOP Praha o hradle pro web www.rekonstrukce-negrelliho-viaduktu.cz nedávno napsal: „Stavědlo je pro památkáře skoro cennější než celý viadukt, i když jeho role po dokončení stavby bude pouze jako kulisa. Nebude obsazeno a nijak využito a spíše bude problém ho zabezpečit proti bezdomovcům nebo vandalům.“