V řečišti Vltavy mezi Štvanicí a Bubny prošly sanací již dva pilíře Negrelliho viaduktu. Štětovnicové jímky se nyní přesunuly ke dvěma zbývajícím, které čeká stejný proces.

Dle podmínek stavebního povolení musí být štětovnicové jímky okolo pilířů nejprve zkolaudovány a teprve poté se v nich může začít pracovat. Kolaudaci jedné z nich, třetí v pořadí, již Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve středu 31. října schválil, o kolaudaci další jímky bylo požádáno.

„Pro Povodí Vltavy navíc musíme kvůli průjezdu lodí zaměřovat dno, a to konkrétně jeho profil a hloubku,“ říká Linda Černá Vydrová, geotechnik stavby za HOCHTIEF CZ.

Jímky ze štětovnicových stěn bylo třeba kolem pilířů vybudovat proto, aby mohlo po odčerpání vody z prostoru jímky dojít k sanaci pilíře za sucha. Žulové kameny, z nichž jsou pilíře Negrelliho viaduktu ve Vltavě postaveny, se z větší části obvykle nacházejí pod vodní hladinou. Skalní dno, na kterém ve Vltavě základy pilířů stojí, totiž leží až 5 m pod říční hladinou.

Budování jímek včetně odčerpání vody a odtěžení písků a sedimentů trvá zhruba jeden měsíc. Na samotné sanační práce bude času jen třikrát tolik. Zahrnovat budou očištění kamenů, jejich diagnostiku, opravu spár vymletých vodou a nakonec injektáž cementové směsi do dříků pilířů. Konstrukcí jímek bude navíc využito i při čištění a diagnostice částí pilířů nad hladinou vody – vystaví se na nich lešení, ze kterých budou práce probíhat.

„Neočekávám, že bychom museli některé žulové kameny ve Vltavě vyměňovat. Stejně jako na prvních dvou pilířích to vypadá, že jsou v dobrém stavu,“ dodává Černá Vydrová.

 

VIDEO z prohlídky jímky č. 3:

 

Fotogalerie:

Foto a video: HOCHTIEF CZ