VIDEO: Ohlédnutí za demolicí mostu přes Křižíkovu

VIDEO: Ohlédnutí za demolicí mostu přes Křižíkovu

Ve dnech 4. – 8. května proběhla v rámci rekonstrukce Negrelliho viaduktu demolice mostu přes Křižíkovu ulici. Šlo o jeden z prvních železničních mostů z předpjatého betonu v České republice, tvořily ho čtyři nosníkové rošty a jeho rozpětí dosahovalo až 26 m. Na...