Stejně jako v březnu, i na přelomu července a srpna čeká Sokolovskou ulici uzavírka z důvodu prací na oblouku, který ji překlenuje. Březnová diagnostika kamenů odhalila nevyhovující stav a od pondělí 30. 7. do neděle 5. 8. tak projde klenba sanací.

Důvod: sanace oblouku 038 v rámci „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“
Termín: 30. července (po) až 5. srpna (ne)

Činnosti prováděné během výluky:
  • sanace kamenů v klenbě (sešívání kmenů)
  • obnovení spár zdiva
  • odkopání pilířů a sanace zdiva pod terénem
  • obnovení vozovky
Dopad na MHD:
Zřizované zastávky:
  • Karlínské náměstí:  v ul. Sokolovské, cca 20 m před křižovatkou s ul. U Nádražní lávky
  • Masarykovo nádraží:  v ul. Havlíčkově, cca 30 m za křižovatkou s ul. Na Florenci
  • Karlínské náměstí:  v ul. Sokolovské, cca 20 m za křižovatkou s protilehlou ul. U Nádražní lávky
Náhradní autobusová doprava:
  • Bude zavedena náhradní autobusová denní linka X3 v úseku Palmovka – Masarykovo nádraží
  • Budou zavedeny náhradní autobusové noční linky X92
Individuální automobilová doprava:
  • Po dobu výstavby bude při tramvajové výluce uzavřen z bezpečnostních a technologických důvodů průjezd pod mostem i pro IAD. Tato uzávěra nezpůsobí dopravní problémy, ulice Prvního pluku podél viaduktu bude po obou stranách průjezdná.

Mapa objízdné trasy:

 

Zdroj: HOCHTIEF CZ a. s., MČ Praha 8