Veřejnosti se na ostrově Štvanice v současné době naskýtá unikátní podívaná. Po bezmála čtyřech desetiletích zde byla narušena kontinuita Negrelliho viaduktu – čtyři jeho oblouky byly kompletně rozebrány.

Rozpojen byl viadukt v minulosti už několikrát. Poprvé v letech 1952-1953 nad Křižíkovou ulicí, kdy byly kvůli nárůstu dopravy tři oblouky nahrazeny železobetonovými nosníky, a ze stejných důvodů pak ještě v roce 1981 nad Bubenčským a Rohanským nábřežím. Nikdy však nebyly oblouky rozebrány, aby byly následně úplně stejným způsobem seskládány zpět.

Klenby na Štvanici jsou momentálně rozebrány až po pilíř a na tolik typické oblouky dává vzpomenout pouze dřevěné podskružení. To vzniklo pod celým viaduktem primárně za účelem jeho podepření – z rubu kleneb bylo totiž potřeba odtěžit původní zásyp a klenbám by bez podpory mohlo během navazujících prací hrozit zřícení. Nyní však atraktivní dřevěné konstrukce poslouží i k opětovnému poskládání kamenů dohromady.

 

Foto: Blesk/Jakub Poláček