Zahájení oprav mostu přes Křižíkovu ulici

Demolice je naplánována na dny:
2. 5. – 3. 5. 2018 – přípravné práce u severní opery
4. 5. – 8. 5. 2018 – provedení vlastní demolice mostu

Práce budou probíhat vždy od 6.00 do 22.00 hodin.

Tento most není možné snést jako celek – nejdříve bude vybourána stávající betonová vana na mostě a poté sneseny stávající železobetonové nosníky vlastního mostu. Vzhledem k zajištění bezpečnosti chodců a vozidel pohybujících se pod mostem, bude nutné operativní zúžení vozovky s omezením jízdních pruhů podle potřeb stavby a to v několika etapách. Při vlastním snesení ocelových nosníků bude nutné vozovku úplně uzavřít pro veškerý provoz.

ve středu 2. května dojde k uzavření chodníků a jednoho jízdního pruhu. Od pátku 4. května pak  nebude možné pod mostem projít ani projet. Křižovatku a prostor pod mostem bude možné obejít ulicemi Prvního pluku a Za Poříčskou branou a objet po vyznačených dopravních trasách.

Výstavba nového mostu přes Křižíkovu ulici naváže na odstranění toho starého neprodleně. Dokončena by měla být v průběhu října či listopadu.